Skip to Content

Adunarea generală anuală a CoESS – 2022

În aceste zile se desfășoară la Bruxelles, Adunarea Generală anuală a Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS), organizație care reunește organizațiile patronale Europene, din sectorul serviciilor de securitate privată.

România este reprezentată în CoESS de către Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS, domnul președinte Gabriel Badea fiind prezent la acest eveniment.

În prima zi de lucru a avut loc ședința Comitetului Director CoESS și apoi întâlnirea cu secretarii generali și directorii executivi ai asociațiilor naționale.

Cea de-a doua zi a fost deschisă de un seminar pe tema inteligenței artificiale și impactul legislatiei Europene în utilizarea acestei tehnologii de către serviciile de securitate privată. Au susținut prezentări în cadrul seminarului, Kai Zenner, consilier pentru politci digitale în cadrul Parlamentului European, Pauline Norstrom, CEO Anekanta Consulting și membru al Asociației Britanice pentru Industria de Securitate (BSIA) și Alexander Frank, responsabilul cu relațiile cu Uniunea Europeană din cadrul CoESS.

Sedința Adunării Generale CoESS

A urmat apoi Adunarea Generală, ședința fiind deschisă de președintele în exercițiu Vinz van Es. 

În continuare d-na Catherine Piana – Director General – a prezentat raportul de activitate în care a trecut în revistă dosarele prioritare aflate pe agenda CoESS, respectiv proiectul directivei europene privind reziliența infrastructurile critice, directiva europeană privind accesul și gestiunea informatiilor digitale, reglementările pentru utilizarea inteligenței artificiale în Uniunea Europeană, strategia  europeana (2.0) privind utilizarea economică a dronelor aeriene în spațiul Uniunii Europene si revizuirea mecanismelor de dialog social. De asemenea au fost prezentate informări privind proiectele cu finanțare europeană în care participă CoESS astfel: standardul privind certificarea câinilor antrenați pentru detecție explozivi și stupefiante, PROCUFAIR – bune practici în achizițiile publice de servicii de securitate pe criteriul cel mai bun raport preț-calitate și SAFE CITIES – parteneriatul public-privat în asigurarea ordinii publice. De asemenea a fost prezentat stadiul standardului EN-17483-1:2021 pentru servicii de securitate destinate infrastructurilor critice, standard care se află în lucru și la care CoESS are o contribuție foarte importantă.

Nu în ultimul rând dl. Alexander Frank a subliniat încă odata importanța participării CoESS în procesul consultativ legat de proiectele de legiferare la nivelul UE și a făcut un apel către organizațiile naționale membre în sensul sprijinirii cu informații, opinii si observații relevante a acestui demers. În acest sens a evidențiat faptul că prin CoESS, organizațiile membre beneficiază de o oportunitate unică de a-și face auzite punctele de vedere în forurile legislative ale UE înainte ca normele europene sa devină legi și să fie transpuse in legislația națională a țărilor membre. 

După prezentarea raportului de activitate, au urmat prezentări ale președinților comitetelor de lucru CoESS, pentru pază, securitate aeroportuară, securitate maritimă, transporturi de valori, monitorizare, coeziune, infrastructuri critice,

In continuare dl. Johan Ohlsson-Malm, trezorierul CoESS, a prezentat raportul privind execuția bugetară si a prezentat propunerea de buget pentru anul viitor. În continuare sursele de venit vor fi cotizatiile membrilor activi si asociați (care se vor mări cu 5%), contributii și sponsorizări. De asemenea o sursă importantă vor fi și proiectele fnanțate de Uniunea Europeană. Raportul privind execuția bugetară precum si bugetul de venituri si cheltuieli privind exercițiul financiar viitor au fost adoptate în unanimitate.

În ultima parte a ședinței Adunării Generale a fost reconfirmată prin vot conducerea CoESS si președinții comitetelor de lucru.

Totodată, în timpul lucrărilor, a fost omagiat fostul președinte al CoESS, domnul Marc Pissens, care s-a retras din funcție în perioada pandemiei, în care întâlnirile din cadrul confederației s-au desfășurat exclusiv online.

Sedința Comitetelor de Lucru Reunite.

Începând din anul 2019, cu ocazia adunării generale, comitetele de lucru CoESS se întâlnesc într-o ședință comună pentru a dezbate probleme și proiecte comune sau de interes comun.

Printre temele abordate în cadrul întâlnirii comune a comitetelor specializate au fost:

  • Carta Alba privind convergența dintre securitatea fizică si securitatea cibernetică. Un proiect comun al CoESS împreună cu Liga societăților de securitate privată din Europa.
  • Proiectul privind promovarea parteneriatelor public-private (PPP) în securitatea privată. D-na Piana a prezentat stadiul hărții legislative privind PPP în țările membre. În cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că la nivelul țărilor membre nu există o înțelegere uniformă a conceptului de PPP și că din această perspectivă rezultatul acestui proces de identificare a legislației aplicabile s-ar putea să nu fie relevant sens în care se va continua cu clarificarea termenilor si conceptelor legate de PPP.

S-a stabilit continuarea discuțiilor în acest format reunit în format fizic si online.

Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate (CoESS) acționează ca voce a securității private la nivel European, reprezentând 23 de asociații naționale dintre care 17 din state membre ale Uniunii Europene, 45.000 de companii de securitate privată și peste 2 milioane de profesioniști din industria de securitate, care produc o cifră de afaceri anuală de peste 40 de miliarde de euro.

În România, CoESS este reprezentată de către Asociația Română pentru Industria de Securitate (ARIS), prima asociație profesională a firmelor și specialiștilor din industria de securitate înființată în România.

Bucharest Security Trade Show – 2019

Cele mai mari companii pentru tehnică de securitate prezente la Romanian Security Fair 2018

Cele mai mari companii pentru tehnică de securitate prezente la Romanian Security Fair 2018

 

 

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, în parteneriat cu ROMEXPO, organizează, în perioada 18-20 octombrie 2018, Romanian Security Fair 2018, cea mai importantă expoziție de tehnică pentru securitate din zona Est și Sud-Est Europeană.

Organizat o dată la doi ani, Romanian Security Fair aduce la standurile Pavilionului Central al ROMEXPO pe cei mai importanți producători de aparatură pentru securitate la nivel mondial precum și pe cele mai importante companii românești prezente pe piața tehnicii pentru securitate de la noi din țară, expozanții având la dispoziție peste 2000 de metri pătrați pentru a-și prezenta aparatura tehnică sau soluțiile IT pe care le produc sau le comercializează.

Până în prezent, și-au confirmat participarea la standurile Romanian Security Fair 2018 aproape 50 de companii din România și din lume, din țări precum: Marea Britanie, Croația, Ungaria, Italia sau Polonia.

Ajuns la a V-a ediție, Romanian Security Fair 2018 va aduce în fața vizitatorilor aparatură și tehnologie de ultimă generație din domenii diverse ale securității: supraveghere video; detecţie, semnalizare şi stingere incendiu; monitorizare şi dispecerizare; securitate cibernetică; sisteme mecanice şi electromecanice de securitate; sisteme anti-efracţie; sisteme de control acces; alte sisteme de avertizare a pericolului precum şi accesorii de securitate.

Dorim ca printre vizitatorii noștri să se numere și reprezentanții administrațiilor centrale și locale – ministere, primării de orașe, indiferent de mărime – care ar trebui să vadă nivelul de dezvoltare la care au ajuns sistemele de monitorizare video și care – odată implementate – ar putea contribui la o reducere semnificativă a evenimentelor neplăcute din trafic sau a criminalității ca fenomen social. Este un lucru demonstrat că un sistem video performant și funcțional nu numai că înregistrează evenimentele petrecute în zonă, dar – și mai important – acționează ca un factor descurajant pentru cei care se gândesc să încalce legea, spune Liviu Mateescu, Președinte al Asociației Române pentru Tehnica de Securitate.

Noutatea ediției din 2018 a Romanian Security Fair este aceea că târgul va fi deschis și sâmbăta pentru a permite unui număr cât mai mare de persoane interesate de tehnica de securitate să poată vizita expoziția.

Mizăm pe vizitatori activi, care integrează în activitățile lor soluții de securitate: arhitecți, constructori, electricieni, specialiști în iluminarea spațiilor. Cred că a venit timpul ca elementele care asigură securitatea – fie că e vorba de securitatea la incendii, sisteme anti-efracție sau de sisteme de supraveghere video – să fie luate în seamă și integrate de cei care desenează, construiesc sau modelează felul nostru de a exista social încă de la început. Concepul de “living smart” include în egală măsură și securitatea individului, și funcționalitatea spațiului în sine și estetica lui, mai spune Liviu Mateescu, Președintele Asociației Române pentru Tehnică de Securitate.

*****

ARTS este asociaţie de utilitate publică, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2003. ARTS reprezintă peste 140 de companii naţionale, reprezentanţe ale unor companii străine în România și membri simpatizanți, care activează într-o industrie de cca 1 miliard de Euro. Membră EURALARM şi co-fondator al Federaţiei Serviciilor de Securitate, ARTS are un rol esenţial în dezvoltarea serviciilor de securitate privată şi maturizarea pieţei de profil din România. ARTS deţine propriul Centru de Formare Profesională, Corpul Experţilor Tehnici, Romanian Security Fair (expoziția internațională bienală dedicată sistemelor şi serviciilor de securitate) şi secretariatul Comitetului Tehnic 27 A.S.R.O. – Sisteme de Alarmă. Prin membrii săi, ARTS este garantul concurenţei libere şi loiale, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor specialiştilor în domeniul securităţii şi invită pe toţi cei interesaţi în susţinerea şi dezvoltarea industriei de securitate din România, să concretizăm împreună sloganul nostru: Arta de a trăi în siguranţă!

*****

Pachet legislativ in domeniul achizitiilor publice

La data de 15 ianuarie 2014, Parlamentul European a adoptat un pachet legislativ in vederea perfectionarii si modernizarii regulilor si procedurilor in domeniul achizitiilor publice de produse si servicii.

Noile norme includ prevederi menite sa eficientizeze si sa flexibilizeze procesul achizitiilor publice precum, “achizitia dinamica” sau “parteneriatul pentru inovare”.

De asemenea, “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” va fi noul criteriu pe baza caruia se vor atribui contractele de achizitii publice. Acest criteriu ar trebui sa aiba in vedere un raport pret/calitate cat mai bun in care de asemenea vor putea fi luate in considerare pe langa aspectele de calitate si aspecte de mediu si sociale.

Asa cum sunt concepute aceste norme, fara indoiala ca ele vor contribui la cresterea calitatii serviciilor si produselor furnizate institutiilor publice care se afla in suferinta in special pentru ca in prezent acestea in cele mai multe cazuri sunt achizitionate pe criteriul pretului cel mai mic.

Este de asteptat ca si in domeniul achizitiei de servicii de securitate privata aceasta noua abordare a procesului achizitiilor publice sa se constitue intr-un factor generator de calitate si profesionalism in acest sector si care va conduce la crearea pe piata de securitate a unui mediu concurential sanatos bazat pe calitate, inovatie si diversificare.

In decurs de 2 ani, statele Uniunii Europene trebuie sa transpuna in legislatia nationala normele recent adoptate.

Textul legal in forma adoptata poate fi consultat in limba romana accesand link-ul de mai jos:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0025+0+DOC+XML+V0//RO#BKMD-22

Intrunirea Grupului de Lucru pentru Coeziune CoESS

În data de 06.02.2014 a avut loc în Viena întrunirea Grupului de Lucru pentru Coeziune CoESS la care a participat și dl. Gabriel Badea, președintele A.R.I.S., care contribuie la finalizarea proiectului Foaia de parcus – Viena, elaborând capitolul „Controlul Poliției asupra sectorului de securitate privată.

Președintele A.R.I.S., dl. Gabriel Badea, participă activ

Președintele A.R.I.S., dl. Gabriel Badea, participă activ în cadrul Grupului de Lucru constituit pentru finalizarea anteproiectului de modernizare a legii care asigură cadrul de reglementare a serviciilor de securitate privată din România. Din acest Grup de Lucru fac parte și reprezentanți ai I.G.P.R., F.S.S., A.R.S.S., A.R.B. și Asociației Organizatorilor de Pariuri din România.

Modificarea HG nr 301/2012

În şedinţa de Guvern de miercuri, 11.12.2013, a fost adoptată Hotărârea privind modificarea HG nr 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prorogă termenul prevăzut la art.7 din HG nr 301/2012, până în luna iunie 2014. De asemenea, până la aprobarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică și pentru o perioadă de 6 luni după emiterea deciziei de aprobare, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime mai mare de 5 ani în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică”.

Art.7 din HG nr 301/2012 prevedea: „(1)În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre”.

Intrunirea Anuala Extraordinara a membrilor Confederatiei Europeane pentru Servicii de Securitate

In perioada 10-11 Octombrie are loc la Bruxelles Intrunirea Anuala Extraordinara a membrilor Confederatiei Europeane pentru Servicii de Securitate (CoESS). La aceasta intrunire va participa si dl. Gabriel Badea, Presedinte ARIS si membru in Comitetele de Lucru pentru Coeziune si Dialog social.

ARIS este membru CoESS cu drepturi depline si unic reprezentant al securitatii private romane

Incepand cu 1 iunie 2013 ARIS este membru CoESS cu drepturi depline si unic reprezentant al securitatii private romane in cadrul Confederatiei Europene. ARIS s-a implicat activ in proiectele  initiate de CoESS, respectiv dl Gabriel Badea, Presedintele ARIS, a contribuit substantial la elaborarea Cartii Albe in cadrul “Foii de Parcus Viena” care cuprinde o analiza ampla a principalelor probleme intampinate de federatiile membre si candidate ale noilor state membre UE, avand in vedere si tendinta de crestere fata de armonizarea Europeana (Directiva UE privind serviciile) si un spectru larg de bune practici care sunt menite sa sprijine federatiile sa abordeze adecvat problemele intampinate. Cartea alba cuprinde patru subcapitole, respectiv Formarea profesionala, Politia si Securitatea privata (capitol redactat de dl Gabriel Badea), Parteneriatul public-privat si Dialogul social. Pentru mai multe detalii privind activitatea CoESS vizitati website-ul lor www.coess.org

Gabriel Badea a fost ales Presedinte al Federatiei pentru un mandat de 2 ani.

Conform hotararii Adunarii Generale a Federatiei Serviciilor de Securitate (FSS), dl. Gabriel Badea a fost ales Presedinte al Federatiei pentru un mandat de 2 ani.

Dl. Badea are o experienta de peste 20 de ani in industria de securitate fiind activ atat ca manager si profesionist, cat si ca investitor in acest domeniu. Este in continuare si presedintele Asociatiei Romane a Industriei de Securitate din Romania pe care o conduce de la infiintare, respectiv din anul 2001. De asemenea, este membru al ASIS International (American Society for Industrial Security) si participa in comitetele de lucru ale CoESS (Confederation of European Security Services) reprezentand industria de profil din Romania.

Gabriel Badea este licentiat in drept, detine un masterat in administrarea afacerilor (MBA) obtinut la The Open University (Marea Britanie) si un masterat in managementul riscului si securitatii obtinut la University of Leicester (Marea Britanie).

Ca o recunoastere a profesionalismului sau, The Security Institute din Marea Britanie i-a acordat titlul de “Fellow” al acestui institut.

Prioritatile noului presedinte al FSS sunt legate de:

– Imbunatatirea mediului de afaceri in domeniul securitatii private;

– Cresterea prestigiului industriei de securitate care este si un contributor activ la siguranta publica;

– Promovarea dialogului intre toti detinatorii de interese in legatura cu industria de securitate privata, respectiv asociatii si organizatii profesionale, sindicate, organizatii internationale.

Despre Federatia Serviciilor de Securitate

Este o organizatie reprezentativa din domeniul securitatii private, constituita in anul 2009 prin unificarea sub aceleasi scopuri comune a Patronatului Serviciilor de Securitate (PSS), Asociatiei Romane a Industriei de Securitate (ARIS) si Asociatiei Romane pentru Tehnica de Securitate (ARTS). De curand FSS a primit in randurile sale si Asociatia Profesionala a Companiilor de Securitate (APCS).

Federatia este continuu preocupata sa-si indeplineasca scopul si obiectivele pentru care s-a constituit, adica reprezentarea, sustinerea, aprobarea, apararea si promovarea intereselor membrilor sai in relatiile cu terte parti, persoane juridice si fizice.