Codul Etic
al
Asociatiei Romane a Industriei de Securitate

Prin aderarea la Asociatia Romana pentru Industria de Securitate ARIS, membrii acesteia se obliga sa respecte in intreaga lor activitate urmatoarele reguli generale de etica:

Cap. I. Principii generale.

Art.1 Membrii Asociatiei isi vor desfasura activitatea comerciala cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare, inclusiv cu privire la avize, autorizatii sau alte formalitati cerute de lege pentru a activa in acest domeniu precum si legislatia relevanta in domeniul muncii, al concurentei, al protectie datelor cu caracter personal precum si in ceea ce priveste prevenirea hartuirii si a egalitatii de sanse.

Art.2 In desfasurarea activitatilor specifice industriei de securitate Membrii Asociatiei vor colabora cu buna credinta cu organele fortei statale, respectiv Politie, Parchet, si alte institutii sau organe abilitate in domeniul mentinerii ordinii si respectarii legalitatii.

 

Cap. II Cooperare in cadrul asociatiei

Art.1 Membrii Asociatiei vor coopera cu buna credinta si isi vor aduce contributia la realizarea unor obiective de interes comun in imbunatatirea cadrului legal de reglementare al securitatii private, in realizarea unor programe de educatie profesionala si training, in sustinerea unor programe de cooperare cu autoritati competente, cu institutii releante pentru securitatea privata, cu alte organizatii patronale, sindicale sau alte organizatii non-guvernamentale din tara si strainatate.

Art.2 Membrii Asociatiei se vor consulta permanent in legatura problemele legislative relevante in special in ceea ce priveste cadrul de reglementare si vor formula propuneri pentru imbunatatire.

Art. 3 Membrii asociatiei vor sustine prin toate mijloacele legale proiectele publice ale asociatiilor.

Cap. III. Concurenta loiala.

Art.1 Membrii se obliga sa respecte urmatoarele principii referitoare la concurenta loiala pe piata produselor si serviciilor de securitate:

– Informarea completa si corecta a clientilor si publicului asupra produselor si serviciilor oferite, astfel incat beneficiarii sa poata alege in deplina cunostinta de cauza;

– Membrii asociatiei nu se vor angrena in practici anticoncurentiale incriminate de Legislatia in materie de concurenta in vigoare.

– Membrii asociatiei se vor abtine sa comunice sau sa discute informatii sensibile asa cum sunt ele definite in legislatia de concurenta.

– Membrii asociatiei nu se vor angrena in actiuni prin care se urmareste trucarea licitatiilor;

– Membrii asociatiei se vor abtine sa se angreneze in practici anticoncurentiale bazate pe practicarea preturilor de ruinare asa cum sunt definite aceste practici in legislatia concurentiala in vigoare

-Membrii asociatiei nu vor recurge la actiuni de dezorganizarea unei societati concurente prin ofertarea si angajarea personalului acesteia.

Art.2 Membrii isi recunosc si isi respecta reciproc drepturile de proprietate intelectuala asupra designului uniformelor, siglelor, emblemelor sau altor forme de individualizare pe piata a serviciilor si/sau produselor unei anume companii; totodata membrii se angajeaza sa-si gestioneze propria imagine astfel incat sa evite orice posibila confuzie cu produsele sau serviciile unei terte companii concurente.

Art.3 Obligatiile mentionate la articolul precedent au drept arie geografica de actiune teritoriul Romaniei.

Cap. IV. Promovarea Calitatii si Profesionalismului

Art.1 Membrii Asociatiei se angajeaza se promoveze si sa mentina in activitatea lor cele mai inalte standarde de calitate a produselor si serviciilor oferite beneficiarilor.

Art.4 Membrii Asociatiei vor face demersuri sistematice pentru ridicarea continua a nivelului de pregatire teoretica si practica a personalului lor, inclusiv prin cursuri de perfectionare, antrenamente, specializari, etc.

Cap. V. Resurse umane.

Art.1 Membrii Asociatiei se obliga sa angajeze si sa utilizeze in activitatea lor personal salariat avizat sau atestat, numai cu respectarea formalitatilor legale de angajare.

Art.2 Membrii Asociatiei vor asigura angajatilor lor conditii de munca corespunzatoare. Ei isi vor dota si echipa corespunzator personalul cu logistica necesara efectuarii in bune conditii a serviciului de paza sau instalari de sisteme de securitate, incluzand printre altele echipament adecvat mediului si cerintelor specifice fiecarui post, mijloace de autoaparare, mijloace de comunicatie acolo unde este cazul, s.a.

Art.3 Membrii Asociatiei se vor angrena cu buna credinta in negocieri colective pentru semnarea contractelor colective de munca la nivel de unitate si vor incuraja si sustine permanent dialogul social.

CAP. VI. Conduita morala si profesionala.

Membrii asociatiei, persoane fizice sau juridice, se vor abtine de la acele gesturi, fapte declaratii, actiuni sau inactiuni ilegale ori care ar putea sa genereze  aprecieri negative in opinia publica asupra conditiei si conduitei sale morale si profesionale.

Membrii Asociatiei se vor abtine  de la acele fapte, gesturi, declaratii, actiuni sau inactiuni care sa duca la asocierea  numelor lor ori al societatilor lor cu persoane ori organizatii despre care in opinia publica exista sau sunt vehiculate pareri si aprecieri negative in ceea ce priveste moralitatea ori au fost condamnate sau scoase in afara legii.

Membrii Asociatiei vor lua toate masurile necesare ca angajatii sau asociatii sai sa nu savarseasca fapte, gesturi, sa nu faca declaratii ori sa se implice in actiuni ori inactiuni ilegale sau de natura sa induca suspiciuni asupra conduitei etice, morale si profesionale a persoanei sau societatii membre si implicit a Asociatiei.

Membrii Asociatiei se vor abtine atat ca persoane cat si ca societati de la actiuni, inactiuni, gesturi, fapte, declaratii publice care pot fi apreciate ca fiind de natura fascista, comunista, xenofoba, rasista, antisemita ori care sa poata fi asimilata cu manifestari de sustinere politica a unui partid politic ori a unei organizatii politice indiferent de orientarea acesteia ori daca este legala sau ilegala.

Pentru prevenirea situatiilor ce pot aduce atingere imaginii Asociatiei membrii asociatiei se angajeaza sa comunice organelor de conducere ale asociatiei orice intentie de manifestare publica si vor tine cont de recomandarile conducerii asociatiei in legatura cu oportunitatea, forma si continutul manifestarilor publice.