Admiterea Membrilor in cadrul Asociatiei Romane a Industriei de Securitate

 

Potrivit Statutului Asociatiei Romane a Industriei de Securitate, pot obtine calitatea de membri ARIS in categoriile activ, asociat au corespondent orice persoana juridica care activeaza in domeniul securitatii private, respectiv furnizori de servicii sau produse specifice, orice persoana fizica care profeseaza in cadrul societatilor ante-mentionate sau orice persoana fizica care, desi nu lucreaza in cadrul societatilor de mai sus, au calificari sau calitati speciale in legatura cu activitatile de securitate si paza si care indeplinesc conditiile de admisibilitate prevazute de Statutul Asociatiei, care adera la Statut, la actul constitutiv al Asociatiei si respecta standardele de functionare ARIS.

Procedura de aderare presupune parcurgerea mai multor etape:
1. Exprimarea interesului din partea persoanei juridice sau fizice care doreste aderarea in cadrul Asociatiei.
2. Trimiterea formularului de aplicare (cererea de aderare) in format standard catre aplicant.
3. Completarea formularului de aplicare si retransmiterea lui la Sectretariatul Asociatiei, insotit de documentatia obligatorie aderarii.
4. Evaluarea documentelor aplicantului.
5. Prezentarea Asociatiei aplicantului.
6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

1. Exprimarea interesului din partea persoanei juridice sau fizice care doreste aderarea in cadrul Asociatiei.
Orice persoana juridica sau persoana fizica care doreste aderarea in cadrul ARIS trebuie sa trimita o scrisoare de intentie la Secretariatul Asociatiei (fax, e-mail sau prin posta), prin care sa isi exprime dorinta de a adera la Asociatie si care sa cuprinda denumirea persoanei juridice, respectiv numele persoanei fizice, segmentul de piata in cadrul caruia activeaza ca prestator de servicii de securitate (ex. paza, interventie, monitorizare, instalare sisteme de securitate, etc.), date de contact si persoana de contact.

2. Trimiterea formularului de aplicare in format standard catre aplicant.
Scrisoarea de intentie se inregistreaza la Secretariatul Asociatiei cu data primirii ei. Secretariatul va pune la dispozitia aplicantului formularul standard de cerere de aderare si Statutul Asociatiei, prin fax, e-mail sau prin posta, conform datelor de contact furnizate de catre aplicant in scrisoarea de intentie.

3. Completarea formularului de aplicare si retransmiterea lui la Secretariatul Asociatiei, insotit de documentatia obligatorie aderarii.
Aplicantul va completa cererea de aderare standard furnizata de catre Secretariatul Asociatiei, fara a omite nici unul din campurile de completare prevazute in formular. Dupa atenta consulatare a Statului Asociatiei, la completarea cererii de adeziune aplicantul poate opta pentru una din variantele: membru activ, membru asociat sau membru corespondent. Cererea de aderare se retransmite Sectretariatului Asociatiei (fax, e-mail sau prin posta), insotita de urmatoarele documente obligatorii aderarii:
• In cazul persoanelor juridice:
– Copie a actului constitutiv al companiei;
– Copie a licentei de functionare;
– Copie a actelor aditionale care modifica sau completeaza activitatea de functionare a companiei;
– Prezentarea companiei, care trebuie sa cuprinda: date de contact, persoana de contact, tipurile de servicii oferite de catre companie, date despre personal si resurse materiale, exemplu de 3 parteneriate/contracte incheiate de furnizare servicii de securitate privata, un rezumat al activitatii desfasurate in ultimul an, directii de dezvoltare si de actiune a companiei pe urmatorii doi ani.
• In cazul persoanelor fizice:
– copie a actului de identitate;
– declaratie pe propria raspundere care sa formuleze lipsa antecedentelor penale;
– copii dupa acte de studiu sau diplome de calificari profesionale de specialitate sau orice act sau document care sa ateste experienta si vechimea de cel putin trei ani in domeniul securitatii bunurilor si persoanelor;
– copie dupa autorizatia de prestare servicii in domeniul securitatii si pazei, daca aplicantul poseda o asemenea autorizatie;
– recomandari de la cel putin doi membrii ai Asociatiei, persoane juridice sau fizice;
curriculum vitae.

* (Nota: Fiecare aplicant, persoana juridica sau persoana fizica, poate depune copii dupa orice alt document sau material considerat relevant.)

Completarea cererii de aderare si transmiterea acesteia impreuna cu documentatia aferenta exprima acordul aplicantului cu prevederile Statului Asociatiei.

4. Evaluarea documentelor aplicantului.
Dupa primrea cererii de aderare si a documentelor suport, Secretariatul Asociatiei va inregistra documentele primite si va intocmi un dosar al persoanei juridice sau fizice care solicita aderarea care va cuprinde: scrisoarea de intentie, cerea de aderare si documentele suport. Acest dosar va fi inmanat membrilor Comisiei de dezvolare a retelei de membri ai Asociatiei spre evaluare si verificare. In urma evaluarii si verificarii documentelor, Comisia va intocmi un raport care va cuprinde recomandarea de acordare a statului de membru sau de respingere a dosarului aplicantului. Raportul de evaluare se motiveaza si se supune aprobarii Comitetului Executiv. Hotararea Comitetului Executiv este adusa la cunostinta persoanei juridice sau fizice aplicante in scris si va fi anexata dosarului de aderare. Raspunsul negativ trebuie motivat.

5. Prezentarea Asociatiei aplicantului.
Companiile sau persoanele fizice care au primit recomandarea de aderare in cadrul ARIS vor fi insttintate in scris asupra acceptului Comitetului Executiv si vor primi informatii despre Asociatia Romana a Industriei de Securitate ( documente suport: Actele statutare ale Asociatiei, Codul etic si de conduita, procedura de admitere a membrilor, prezentarea structurii organizatorice si de conducere a Asociatiei, prezentarea membrilor, descrirea activitatilor Asociatiei). Pentru lamurirea unor aspecte legate de evaluare, de etapa finala a procedurii de admitere suportul va fi asigurat de catre Comisia de dezvoltare a retelei de membri ARIS, care are obligatia de a raspunde tuturor solicitarilor de informatii si asistenta formulate de catre aplicant, fie personal prin membrii Comisiei, fie, cu aprobarea prealabila a Comitetului Executiv, imputernicind Secretariatul Asociatiei sa raspunda cererilor aplicantului.
Aplicantul va decide in urma consultarii informatiilor trimise daca poate respecta si se poate conforma prevederilor actelor statutare ale Asociatiei si isi va exprima optiunea (acordul sau imposibilitatea) in scris, prin fax, e-mail sau prin posta la Secretariatul Asociatiei, care va comunica decizia Comisiei de dezvoltare a retelei de membri ARIS si Comitetul Executiv si o va anexa dosarului de aderare al respectivului aplicant.

6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.
Dosarul de aderare al persoanele juridice sau persoanele fizice si-au exprimat acordul in scris cu respectarea tuturor prevederilor actelor statutare ale Asociatiei este supus spre dezbatere pe agenda primei Adunari Generale a Asociatiei Romane a Industriei de Securitate. Acest dosar va fi prezentat Adunarii Generale de catre Comisia de dezvoltare a retelei de membri ARIS.
Adunarea Generala dezbate si hotaraste asupra acordarii statului de membru aplicantului, precum si asupra calitatii de membru (activ, asociat sau corespondent) a companiei sau persoanei fizice solicitante, pe baza recomandarilor si evaluarilor efectuate de catre Comisia de dezvoltare a retelei de membri ARIS si deciziei Comitetului Executiv.
Dupa admitere, Secretariatul va inscrie in registrul de membri noul membru, il va informa asupra aprobarii sale in cadrul ARIS si asupra calitatii sale de membru si va notifica acestuia obligatia de a achita cotizatia aferenta primei luni si calitatii sale de membru in termen de 7 zile calendaristice de la data adoptarii de catre Adunarea Generala a hotararii de admitere in Asociatia Romana a Industriei de Securitate.
Comisia de dezvoltare a retelei de membrii ai Asociatiei se va asigura de integrarea noului membru, cu toate drepturile si obligatiile care ii revin si deriva din statutul de membru in categoria in care a fost admis.