CEN TC 439 a aprobat în unanimitate standardul serviciile de securitate fizică pentru Infrastructuri Critice

EN17483-1

Pornind de la realitatea că beneficiarii serviciilor de securitate, inclusiv deținătorii de infrastructuri critice au o abordare centrată pe preț fără să acorde importanța cuvenită calității serviciilor de securitate, la inițiativa Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS) și a asociației de pentru standardizare din Austria, în urmă cu mai bine de 5 ani la nivelul Organizației Europene pentru Standardizare (CEN) s-a constituit comitetul tehnic TC 439, având ca obiectiv crearea unui standard unitar privind  calitatea în domeniul serviciilor de securitate fizică.

Comitetul este prezidat de Catherine Piana, director general CoESS, recent realeasă pentru încă un mandat de 3 ani.

Achiziționarea serviciilor de securitate doar pe criteriul costului nu este o practică recomandabilă pentru protecția niciunui fel de obiectiv economic, cu atât mai mult o astfel de abordare poate avea consecințe deosebit de grave atunci când este vorba despre infrastructuri critice, respectiv acele active, mijloace fixe, sisteme fizice sau virtuale, de a căror existență și integritate depind realizarea unor funcțiuni critice ale societății.

În acest context, încă de la început, activitatea Comitetului Tehnic (CEN TC 439) a avut ca prioritate capitolul standardizării calității serviciilor de securitate pentru infrastructuri critice, un efort colectiv la care și-au adus aportul atât CoESS cât și cele 26 de organizații membre.

Astfel că în aceste zile, membrii comitetului tehnic al CEN pentru servicii de securitate privată (CEN TC 439) au adus în forma finala și au adoptat în unanimitate  Standardul European pentru serviciile de securitate fizică în infrastructuri critice EN17483-1.

Acest standard – care reprezintă un pas crucial pentru susținerea unei abordări bazate pe calitate în procedurile de achiziții publice de servicii de securitate – definește criterii de calitate pentru următoarele elemente care au legătura directă cu performanța respectivelor servicii:

  • Structura de organizare a furnizorului de servicii de securitate;
  • Capacitatea de administrare a contractelor a furnizorului de servicii de securitate;
  • Capabilitatea personalului de securitate;
  • Organizarea și livrarea serviciului.

Directoarea Generală a CoESS, doamna Catherine Piana,  este foarte satisfăcută de munca depusă în cadrul comitetului și îndeamnă la o promovare efectivă a standardului de către toți factorii interesați:

„Adoptarea în unanimitate a standardului EN 17483-1 subliniază înalta calitatea a acestuia și aprecierea de care se bucură în rândul factorilor interesați”.

În continuare doamna Piana speră ca în curând companiile de securitate care lucrează în infrastructuri critice să se poată certifica pentru conformitatea la acest nou standard, iar această certificare să fie acceptată și recunoscută de deținătorii de infrastructuri critice pentru a căror protecție sunt contractate serviciile de securitate.

La rândul său, CoESS a solicitat în mod explicit în recenta sa luare de poziție referitoare la propunerea Comisiei Europene de Directivă privind Reziliența Entităților Critice, ca certificarea conformității la EN17483-1 să fie un criteriu esențial în selecția furnizorilor de servicii de securitate privată pentru infrastructurile critice.

În acest scop, în opinia CoESS, noua directiva europeană trebuie să impună un control de calitate efectiv și eficient pentru serviciile de securitate privată pentru infrastructuri critice, bazat pe utilizarea si conformarea la standardul sus menționat.

CoESS este reprezentat în România de Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS.