Introducere

În contextul situației generale generate de criza COVID-19 și în interesul public general a fost adoptată legislația specifică stării de alertă care, printre alte măsuri de prevenire, prevede și măsurarea temperaturii pentru împiedicarea răspândirii infecției în spații închise, respectiv sediile și punctele de lucru ale instituțiilor și operatorilor economici.

Măsura a început să fie implementată chiar înainte de adoptarea legislației și de intrarea în vigoare a legii, accesul în anumite locații fiind deja condiționat de măsurarea temperaturii.

În foarte multe cazuri această măsură de restricționare a accesului pentru persoane potențial infectate cu COVID-19 este aplicată și impusă de către personalul de securitate privată, fie cu ajutorul unor dispozitive de măsurare a temperaturii non-contact, fie cu ajutorul unor aplicații de măsurare a temperaturii bazate pe sisteme de televiziune cu circuit închis, fie cu alte dispozitive asemănătoare.

Pe acest fond, în spațiul public au apărut discuții legate de oportunitatea și legalitatea acestei măsuri, precum și în ceea ce privește angrenarea personalului de securitate în această activitate.

În legătură cu această situație, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU INDUSTRIA DE SECURITATE a adoptat următoarea POZIȚIE și suplimentar RECOMANDĂRILE pentru implementare.

CADRUL LEGAL

Măsurarea temperaturii este prevăzută de Ordine emise în baza art. 13 din Legea privind instituirea stării de alertă care a intrat în vigoare la 18 Mai 2018 (Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).

În baza acestor reglementari, operatorii economici sunt obligați sa efectueze triajul epidemiologic “la intrarea în sediu”. În acest sens legea menționează că “Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii”. De asemenea triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora se face la începerea programului de lucru și ori de câte ori este nevovie.

Ordinul Comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și al Ministerului Sănătății (MS) din 17 Mai 2020:

Instituie obligația agenților economici să asigure triajul epidemiologic și să măsoare temperatura “tuturor persoanelor care intră în instituție”.

Alte reglementări emise în baza legislației stării de alertă care prevăd măsura determinării temperaturii corporale:

  • Ordinul nr. 831 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 
  • Ordinul nr. 4259 din 15 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării; 
  • Ordinul nr. 2855 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

Legea 333/2003 actualizată:

Impune agenților economici, deținătorilor de bunuri și valori ca în cadrul măsurilor de securitate să instituie reguli de acces și să permită accesul numai cu respectarea prevederilor legale, în acest caz inclusiv pe baza reglementărilor prevăzute de legislația stării de alertă.

În acest context, personalul de securitate trebuie văzut ca un reprezentant, dupa caz al proprietarului sau deținătorului spațiului, având un madat  expres, în baza prevederilor legale pentru a aplica și a impune regulile interne și legislația privind accesul în respectiva unitate sau incintă.

De ce este necesară măsurarea temperaturii?

S-a constatat că cei care au contractat Coronavirusul, într-o proporție semnificativă dezvoltă febră de peste 38 de grade. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), o temperatură mai mare de 37,3°C, poate să fie asociată cu SARS – COV2.

In acest sens Ordinul nr. 831 din 15 mai 2020 prevede la art. 1 alin. 2 lit a că o persoană este considerată suspectă de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 în situația în care febra este mai mare de 37,3° C.

Se consideră că bolnavii cu o stare febrilă sunt foarte contagioși, riscul răspândirii virusului fiind mult mai mare decât în alte faze ale bolii. Nivelul de ARN viral fiind la cotele cele mai mari, după debutul simptomelor, respectiv după declanșarea stării febrile.

Obiecții exprimate public:

Măsurarea temperaturii corporale este considerată în mod obișnuit ca un act de intimitate, de asemenea temperatura corporală este o informație sensibilă cu caracter personal. Totodată, această procedură, în anumite cazuri, presupune o apropiere fizică ce poate genera disconfort. Astfel că, în mod natural, generalizarea prin lege a măsurii privind determinarea temperaturii corporale, ca regulă de acces în spații închise a generat îngrijorări, discuții și controverse. De asemenea au fost semnalate deja chiar și incidente în legătură cu acceptarea și conformarea la această măsură. În anumite cazuri incidentele au avut legătură cu faptul că măsura este aplicată de către personalul de securitate.

Exprimarea de obiecțiuni în acest context este în mare măsură justificată, dar la o analiză atentă se poate concluziona ca îngrijorările fie nu sunt justificate fie se poate apela la măsuri suplimentare de reducere a stresului și disconfortului asociate cu aplicarea măsurării temperaturii.

Cele mai relevante obiecții și contra-argumentele de rigoare sunt prezentate mai jos:

Este legal să se restricționeze celor care au temperatură ridicată accesul în magazine?

Da! Proprietarii/administratorii/utilizatorii spațiilor private, chiar dacă acestea sunt locații de interes public, își stabilesc programul și regulile de acces după cum cred de cuviință, raportat la interesul de afaceri și, în același timp, la riscurile la care sunt expuse (inclusiv riscurile sanitare și de sănătate publică), în acord cu legislația în vigoare. În acest sens, așa cum s-a menționat anterior, conform legii 333/2003 regulile de acces trebuie expres menționate în Planul de Pază al agenților economici, iar accesul permis doar în conformitate „cu legea” (art. 46). Aceste prerogative le au și magazinele și alte spații de interes public, care pot să-și selecteze persoanele cărora le acordă accesul și să fixeze criteriile în baza cărora acesta este permis. Astfel că, nivelul temperaturii corporale, la fel ca și, de exemplu, nivelul îmbibației cu alcool sau chiar adoptarea unei anumite ținute vestimentare, pot fi impuse în egală măsură ca reguli de acces în spațiile proprii de către orice agent economic, cu respectarea prevederilor legale. Mai mult, prin adoptarea Legii privind Starea de Alertă și a Ordinului Comun al MMPS și MS, agenții economici și angajatorii sunt obligați să asigure triajul epidemiologic și să verifice temperatura “tuturor persoanelor care intră în instituție” printr-o persoană anume desemnată, care poate fi și din rândul personalului de securitate.

Este măsurarea temperaturii o manevră medicală care trebuie aplicată doar de către personal cu pregătire medicală?

Nu! Măsurarea temperaturii ca o regulă de acces, prevăzută de legislația privind starea de alertă și în contextul prevederilor legii 333/2003, nu poate fi interpretată ca un act medical în înțelesul legii 46/2003 “privind drepturile pacientului”. În acest caz temperatura nu se măsoară ca parte a unui tratament medical și nu se desfășoară într-o unitate medicală. De asemenea, cei care sunt supuși acestei proceduri (pe care pot să o refuze și să decidă că renunță să viziteze locația respectivă) nu pot fi considerați “pacienți”, în înțelesul aceleiași legi.

Totodată, obiecția că personalul de pază nu ar fi calificat să aplice această procedură de măsurare a temperaturii corporale este de asemenea neavenită.

Instrumentele de măsurare a temperaturii corporale sunt comercializate liber, inclusiv pentru uz domestic și nu există un cadru legal de reglementare al utilizării acestora. Nu sunt necesare competențe speciale pentru efectuarea măsurării temperaturii care este o procedura non-invazivă. De asemenea, COR nu cuprinde o astfel de ocupație, care să aibă ca rol măsurarea temperaturii, nu există un standard ocupațional și nici cursuri de calificare dedicate.

În consecință, personalul de securitate, în calitate de prepuși ai proprietarului/deținătorului/utilizatorului incintei, poate fi desemnat ca responsabil cu efectuarea măsurării temperaturii. Nu există nicio restricție legală în acest sens.

Este măsurarea temperaturii o măsură discriminatorie sau care încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului?

Nu! Determinarea temperaturii corporale ca regulă de acces într-un spațiu privat, aplicată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu încalcă și nu îngrădește nici un drept sau libertate prevăzute de Constituție. Dreptul la libera circulație este garantat doar în spațiile publice, iar exercitarea acestui drept nu poate aduce atingere dreptului de proprietate, care este garantat la rândul său de Constituție.

Totuși, aplicarea acestei măsuri de către instituții în spații publice, poate să fie discutabilă în măsura în care astfel s-ar îngrădi accesul la servicii publice sau exercițiul unor libertăți fundamentale.

Și în acest caz însă, având în vedere legislația specială privind starea de alertă, dar și interesul public, respectiv prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor, se poate concluziona că aplicarea măsurii de măsurare a temperaturii se încadrează în limitele legale.

Măsura determinării temperaturii corporale ca regulă de acces nu este un act discriminatoriu atâta timp cât se aplică tuturor în mod egal fără diferențieri pe baza de rasă, sex, orientare religioasă sau sexuală.

Este măsurarea temperaturii un mijloc efectiv de prevenire a răspândirii bolii?!

Alături de alte masuri de prevenire, cum este dezinfecția sistematică a locațiilor, respectarea distanțării sociale și a normelor de igienă, măsurarea temperaturii poate fi considerată în mod rezonabil, un factor important de limitare a răspândirii infectării cu COVID-19, dar și cu alți viruși sau microbi care generează stări febrile. În recomandările sale, OMS precizează că măsurarea temperaturii trebuie să fie folosită în combinație cu toate celelalte mijloace și metode de prevenire.

Măsurarea temperaturii trebuie cu atât mai mult însoțită și de alte măsuri de prevenire, cu atât mai mult cu cât starea febrilă apare după perioada de incubație a virusului, timp în care bolnavul poate fi contagios fără să prezinte simptome.

Pot apare erori de măsurare?

Da! Măsurătorile pot fi eronate din mai multe cauze:

• Aparatura este decalibrată sau defectă;
• Instalarea și/sau operarea s-a făcut în condiții de mediu improprii;
• Procedura a fost aplicată greșit de către personalul desemnat.

În toate cazurile în care pot fi constatate erori de măsurare se impune solicitarea repetării procedurii cu echipament funcțional și corect calibrat. În cazul în care nu se dă curs solicitării, situația trebuie adusă la cunoștința conducătorului unității.

CONCLUZIE

Măsurarea temperaturii ca regulă de acces este o măsură legală si necesară. Aplicarea ei de către instituții și agenți economici este de natură să reducă semnificativ riscul răspândirii îmbolnăvirilor cu Coronavirus.

Deși poate avea o serie de neajunsuri, printr-o aplicare corectă, eficiența măsurării temperaturii și nivelul de acceptabilitate socială pot fi îmbunătățite substanțial.

RECOMANDĂRI

Respectarea Specificațiilor Tehnice

Este indicat să se utilizeze echipament de măsurare a temperaturii de cea mai bună calitate și certificat conform standardelor europene (CE), care provin de la producători cunoscuți și cu o bună reputație.

Pe fondul cererii crescute de astfel de dispozitive, au apărut pe piață furnizori de echipamente de o calitate îndoielnică, care vor să profite de situație vânzând echipamente nefuncționale sau incorect parametrizate.

Furnizorii și instalatorii unor astfel de echipamente trebuie selecționați cu atenție, pe criterii de experiență și care oferă o garanție cât mai lungă și prezintă în mod credibil o capacitate extinsă de acordare a suportului tehnic pe toată durata exploatării echipamentului.

Echipamentul de măsurare a temperaturii trebuie să fie instalat, calibrat și operat în strictă conformitate cu manualele și specificațiile tehnice.

O atenție deosebită trebuie acordată condițiilor de temperatură și circulație a aerului, care pot influența în mod semnificativ măsurătorile.

Echipamentul trebuie operat în limitele de temperatură și în condițiile de mediu indicate în documentația tehnică pusă la dispoziție de furnizor.

Pentru a preveni întreruperea procesului și a evita controverse în legătură cu buna funcționare a echipamentului se recomandă folosirea a două dispozitive de măsurare a temperaturii, concomitent și alternativ.

Procedurarea Activității

Procesul de măsurare a temperaturii trebuie atent procedurat pentru:

• Reducerea expunerii la contagiune a personalului care aplică măsura;
• Evitarea și reducerea erorilor în determinarea temperaturii;
• Evitarea discontinuităților în procesul de măsurare a temperaturii;
• Stabilirea unor variante de acțiune în cazul determinării unor temperaturii anormale;
• Stabilirea unor variante de acțiune în cazul în care aplicarea măsurii este refuzată sau zădărnicită.

În acest sens se recomandă agenților economici și angajatorilor să folosească dispozitive non-contact, care să evite cât mai mult apropierea dintre persoanele cărora li se măsoară temperatura și personalul desemnat pentru măsurarea temperaturii. De exemplu, în acest sens se pot folosi echipamente mai puțin invazive, respectiv sisteme de televiziune cu circuit închis cu funcție de măsurare a temperaturii, sisteme electronice de control acces cu funcție de măsurare a temperaturii, alte sisteme care permit auto-măsurarea temperaturii corporale.

Totodată, personalul desemnat să efectueze măsurarea temperaturii trebuie fie echipat corespunzător cu mască, ochelari sau vizieră, mănuși de unică folosință, combinezoane de unică folosință. De asemenea, zona în care se efectuează măsurarea temperaturii trebuie să fie dezinfectată în mod regulat și permanent aprovizionată cu dezinfectant de mâini.

Instruire

Având în vedere sensibilitatea și nivelul acceptanței publice a măsurii, o atenție aparte trebuie acordată procesului de instruire a personalului desemnat pentru măsurarea temperaturii astfel încât acesta să aplice corect măsura și fără ca prin aplicarea acesteia să genereze tensiune și stres suplimentar.

Este recomandat ca personalul desemnat, responsabil cu măsurarea temperaturii/agenții de securitate să fie instruiți cu privire la modul de abordare politicoasă a persoanelor care urmează să facă obiectul procedurii, cum să-i informeze pe aceștia despre scopul procesului, despre cum urmează să se desfășoare procedura, care sunt pașii următori în cazul în care este detectată o temperatură anormală, care sunt consecințele în cazul în care nu se supun procedurii de măsurare a temperaturii.

De asemenea, aspectele tehnice privind manipularea echipamentului, modul de documentare a măsurătorilor, trebuie să fie însușite foarte bine de către cei care aplică măsurătoarea.

În acest sens, adoptarea unui plan de instruire și reîmprospătarea cunoștințelor este un instrument foarte util în asigurarea consistenței instruirii personalului, care aplică măsurarea temperaturii.

Facilitarea Conformării

Angajatorii, Agenții Economici trebuie să se preocupe să informeze în mod operativ, cât mai complet, despre aplicarea acestei masuri, baza legală a aplicării, consecințele nerespectării.

În acest sens se recomandă comunicarea și informarea online și prin mijloacele de comunicare existente. Utilizarea unor Info-grafice afișate la intrarea în unități este de asemenea folositoare.

De asemenea se recomandă ca angajatorii să stabilească anumite căi de comunicare prin care persoanele sau angajații să poată să ceară clarificări, să-și exprime nemulțumirile sau să facă reclamații în legătură cu aplicarea măsurii.

Toate aceste comunicări în legătură cu aplicarea măsurii trebuie să fie adresate cu promptitudine în cel mai scurt timp.

Procedând în acest fel se facilitează acceptarea măsurii, iar cei desemnați să o aplice vor avea o sarcină mai ușoară.

Desemnarea unor persoane cu o bună capacitate de comunicare, cu un nivel de empatie ridicat și care stăpânesc tehnica de-escaladării conflictelor este de asemenea vitala în aplicarea în bune condițiuni a procesului de măsurare a temperaturii.

GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Temperatura corporală este o informație sensibilă cu caracter personal și care trebuie tratată ca atare.

În acest sens, angajatorii, agenții economici, instituțiile trebuie să ia masuri de protecție adecvate, ca de exemplu și fără să se limiteze la acestea:

• Măsurarea temperaturii trebuie făcută pe cât posibil nu în public, în spații expuse, ci în zone retrase sau chiar spații anume amenajate, care să asigure un nivel adecvat de intimitate.
• Se recomandă ca datele rezultate în urma măsurării temperaturii să nu fie colectate, stocate, prelucrate, dezvăluite sub nicio formă și nici nu trebuie utilizate în alt fel decât pentru a determina dacă persoana în cauza este într-o stare de sănătate bună, respectiv poate fi admisă în incintă.
• În cazul în care totuși se decide să se înregistreze aceste date, locurile de stocare trebuie să fie securizate, să nu permită accesul neautorizat.

Informațiile trebuie să fie reținute o perioadă cât mai scurtă de timp, iar atunci când nu mai este necesară stocarea, suportul înregistrărilor trebuie să fie distrus fără posibilitatea reconstituirii.

Este determinarea temperaturii o măsură temporară?

Deși se consideră că masurile menționate în legislația stării de alertă au caracter temporar, menținerea acestora și după expirarea stării de alertă este recomandabilă din următoarele motive:

• Pericolul infectării cu Covid-19 va persista pe tot parcursul acestui an și chiar și în anul următor.
• În afară de Coronavirus mai sunt sau pot să mai apară și alți agenți patogeni care, chiar și în forme mai ușoare, pot fi de natură să scadă capacitatea de lucru a angajaților, cu consecințe economice semnificative. Astfel trebuie amintit că, în special în sezonul rece, foarte multe cazuri de indisponibilizare a personalului pe motive medicale au cauze ce țin de infecțiile respiratorii, care chiar și în situația răcelii sau gripei sezoniere comune pot produce îmbolnăviri grave și epidemii.