Ministerul Finanțelor Publice a inițiat și supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanță privind plata defalcată a TVA fără să aplice Testul IMM. Acest test, care se referă la realizarea unui sondaj privind posibilele efecte care pot să apară în activitatea întreprinderilor prin introducerea respectivelor reglementări, trebuia efectuat de inițiatorul actului normativ înainte de demararea procedurii de avizare. Evaluarea rezultatelor Testului IMM ar fi trebuit să identifice corecțiile necesare pentru finalizarea actului normativ.

Federația Serviciilor de Securitate împreună cu Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii „CONPIROM” au identificat efectele negative asupra întreprinderilor determinate de introducerea plății defalcate a TVA-ului prin costuri suplimentare determinate de modificarea programelor informatice financiar-contabile și cu comisioanele aferente noului cont de TVA, dificultăți majore de cash flow și confiscarea capitalului de lucru al societăților, necesitatea unor aprobări speciale pentru efectuarea unor operațiuni din contul de TVA fără să existe în acest moment o metodologie clară pentru obținerea acestora, creșterea poverii administrative pe care trebuie să o suporte agenții economici, volumul de muncă pentru activitățile contabile, deci și  costurile cu această activitate neproductivă.

Nu în ultimul rând, prevederile acestui proiect de ordonanță vin contradicție cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Nici Raportul și nici Nota de Fundamentare nu identifică impactul economic ori riscurile unei asemenea modificări, cheltuielile firmelor pentru modificările de software, a celor administrative prin dublarea conturilor bancare, costurile cu capitalul de lucru suplimentar, cine verifică corectitudinea plăților și cosțurile aferențe, riscurile de plăți greșite și modul de corecție etc. În ambele documente se precizează că mediul de afaceri și IMM-urile au fost consultate, dar nu se spune că niciun participant nu a fost de acord cu noul sistem și perioada foarte scurtă de implementare.

Federația Serviciilor de Securitate împreună cu CONPIROM au comunicat punctele de vedere și faptul că nu sunt de acord cu implementarea sistemului de plată defalcată a TVA, solicitând realizarea unui studiu de impact pentru estimarea corectă și obiectivă a costurilor și a beneficiilor aduse pe plan economic și social, dar și pentru evidențierea dificultăților care ar putea să apară la punerea în practică a acestei măsuri, precum și o perioadă de testare în practică mai lungă.

Federația Serviciilor de Securitate este cea mai importantă organizație patronală de nivel federativ a industriei de securitate din România, reunește trei organizații profesionale și patronale și reprezintă 254 de societăți specializate cu un număr de 34.000 de angajați. Federația Serviciilor de Securitate din România este membră a Confederației Naționale Patronale din Industrie, Agricultură și Servicii.