HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2012

 

În vigoare de la 30.12.2015
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru continuare click aici HG 301 actualizata conform HG 1002-23.12.2015 (2)