Skip to Content

SEDINTA CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERATIEI SERVICIILOR DE SECURITATE

La data de 12 mai 2015 a avut loc SEDINTA CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERATIEI SERVICIILOR DE SECURITATE din Romania

Printre cele mai importante puncte aflate pe agenda discutiilor s-au aflat:
• Stadiul procesului de modificare a HG 301/2012;
• Stabilirea principiilor de lucru in proiectul privind elaborarea unei noi legi a securitatii private derulat de Federatie impreuna cu IGPR in baza protocolului de colaborare;
• Proiectul codului etic de conduita profesionala si in afaceri in industria de securitate privata;
• Participarea in Comitetul Tehnic pentru elaborarea standardului ISO TC 292 (Sandardizarea in serviciile civile de securitate privata);
• Stadiul implementarii proiectului OSPA pentru recunoasterea excelentei profesionale in securitate privata.
De asemenea Consiliul Director a luat act faptul ca dl. Dan Alistar, membru supleant este in imposibilitatea de a mai indeplini functii in cadrul Federatiei, urmand ca PSS sa desemneze un inlocuitor.

FSS – IGPR: Protocol de Colaborare

FSS – IGPR: Protocol de Colaborare Privind Apararea Proprietatii Publice si Private si Protectia Bunurilor Valorilor si Protectia Personala.

In ziua de 29 aprilie a.c. la sediul IGPR a avut loc o intalnire intre conducerea Directiei de Ordine Publica si o delegatie FSS. Din partea DOP a participat domnul Director al Directiei de Ordine Publica, Cms. Sef Cornel Ciocoiu, Dl. Director Adjunct, Cms. Sef. Mihai Pruteanu, dl. Cms. Sef Aurel Catrionoiu – Sef Serviciu Sisteme de Securitate. Delegatia FSS a fost constituita din dl. Presedinte Gabriel Badea, dl. Ion Popescu, vicepresedinte, dl. Nicolae Ungar – membru in Consiliul Director al Federatiei. A mai participat si Dl. Lazar Chiriac, secretar PSS.

Intalnirea a fost ocazionata de incheierea Protocolului de Colaborare intre IGPR si Federatia Serviciilor de Securitate. Read more

Al 5 lea Summit European al Securitatii Private – Berlin 23 Aprilie 2015

CoESS si BDSW (Asociatia federala a firmelor de securitate din Germania) au organizat la Berlin al 5 lea Summit European al Securitatii Private.
La manifestare au luat parte peste 250 de invitati reprezentanti ai structurilor asociative ale securitatii private din majoritatea tarilor europene inclusiv Romania, reprezentanti ai unor institutii publice politico-administrative din Germania si ale Uniunii Europene, reprezentanti ai mediului de afaceri si mediului academic.
Printre invitatii care au rostit alocutiuni si au sustinut prezentari in cadrul acestei manifestari trebuie mentionati:

– Klaus-Dieter Fritsche – Secretar de Stat la Cancelaria Federala – Comisar Federal pentru Serviciile de Informatii.
– Gregor Lehnert – Presedinte BDSW.
– Dr. Harald Olschok – Secretar General BDSW.
– Catherine Piana – Secretar General CoESS.
– Dr. Christian Ehler – Membru in Parlamentul European, Vicepresedinte al Subcomitetului pentru Securitate si Aparare, membru in comitetul pentru Cercetare, Industrie si Energie, membru al delegatiei parlamentare europene pentru relatiile cu Statele Unite.
– Pierre Reuland reprezentantul special al Interpolului pe langa Uniunea Europeana.
– Michele Coninsx (Baroness) – Presedinte in functie al EUROJUST si Procuror General Adjunct al Regatului Belgiei.
– Marc Chabaud – Presedinte EUROALARM.
– Yvan Mesmaeker – Secretar General Adjunct al ECSA (Asociatia Europeana pentru Securitate Corporatista);
– Profesor Marc Cools – Profesor de Criminologie, Free University of Brussels si Gent University (Belgia).
– Alf Goransson – Presedinte si Director General al Securitas AB
– Vinz van Es – Director G4S – Europa
– Javier Tabernero – Managing Director Prosegur – Europa si Asia.

Nu in ultimul rand, cu prilejul summitului a fost prezentata si cea de-a 5-a “carte alba” a securitatii private cu titlul “Noua Companie de Securitate Contemporana – Integrarea Tehnologiei si Serviciilor de Securitate – Raspunsul la Schimbarea Pietei de Securitate, la Schimbarile Demografice si Evolutia Tehnologiei”.

Comitetul de Lucru pe probleme de Paza – CoESS

In ziua de 22 aprilie, 2015, la Berlin a avut loc o noua sesiune a Comitetului de Lucru CoESS pe probleme de Paza (Working Committee Guarding)
Sedinta a fost condusa de presedintele Comitetului Aime Lyagre (Luxembourg).
Le sedinta au luat parte reprezentantii ai asociatiatiilor profesionale din domeniul securitatii private din Spania, Marea Britanie, Italia, Franta, Olanda, Elvetia, Germania si Romania. Secretariatul a fost asigurat de d-na Chantal Verlaet (Belgia). La intalnire a luat parte si Catherine Piana Secretar General interimar CoESS.
In deschidere s-a discutat pe marginea noului standard in domeniul securitatii pentru care s-a creat recent un comitet tehnic la nivelului CEN (Comisia Europeana pentru standardizare).
In acest sens comitetul de lucru pentru standardizare al CoESS va elabora si va transmite catre asociatiile nationale un material de indrumare pentru a le ghida demersurile in relatia cu institutiile nationale din domeniul standardizarii, respectiv in ceea ce priveste elaborarea standardului TC-ISO 292.

In continuare dl. Eduardo Cobas a prezentat activitatile pe linia promovarii manualului CoESS pentru achizitia de servicii de securitate de calitate. Astfel dl. Cobas a informat comisia ca pana in prezent a participat din partea CoESS la workshop-uri si conferinte de promovare in Croatia, in Suedia si Serbia.

Un alt punct de pe agenda intalnirii s-a referit la unele aspecte ale integrarii intr-o masura din ce in ce mai mare a serviciilor de paza cu tehnologia de securitate. Au fost exprimate mai multe opinii care sunt prezentate pe scurt mai jos. Read more

Adunarea Generala – Federatia Serviciilor de Securitate

In data de 26 martie 2015, la Hotel JW Marriott din Bucuresti a avut loc Adunarea Generala a membrilor Federatiei Serviciilor de Securitate. Cu aceasta ocazie s-au desfasurat alegerile bi-anuale pentru structurile de conducere ale Federatiei. Astfel din Consilul Director fac parte d-nii Stelian Arion, Nicolae Ungar, Silivian Pena, Florin Beiu, Liviu Vladulescu, Nicusor Raducanu in calitate de membrii activi. D-nii Rene Paculescu, Nicolae Sararu si Dan Alistar au fost alesi ca si membrii supleanti ai Consiliului Director ai Federatiei. Pentru pozitiile de vicepresedinti ai Federatiei au fost alesi d-nii Ion Popescu si Liviu Mateescu.
Dl. Gabriel Badea a fost reales in functia de Presedinte la Federatiei Serviciilor de Securitate.
Printre cele mai importante proiecte mentionate in darea de seama privind activitatea Federatiei prezentata in fata Adunarii Generale pot fi mentionate:
Modificarea HG 301/2012, Transpunerea in legislatia nationala a Directivei Europene privind achizitiile publice, sustinerea proiectului legislativ european privind limitarea raspunderii contractuale a societatilor de securitate privata, perfectionarea cadrului legislativ privind evaluarile de risc, sustinerea activitatilor de standardizare la nivel national si european din domeniul securitatii private, promovarea pe plan national a criteriilor CoESS – UE privind aprecierea calitatii serviciilor de securitate, elaborarea unui cod etic de buna conduita in afaceri specific sectorului si implementarea unui cadru adecvat si efectiv de aplicare.

Minuta sedintei Comitetului de Lucru pentru Siguranta Maritima al CoESS

In data de 23 ianuarie 2015 a avut loc la Bruxelles cea de-a 37-a Intrunire a Grupului Consultativ al Stakeholder-ilor in Securitatea Maritima (SAGMAS). Printre subiectele discutate au fost: migratia pe mare, imigrantii ilegali, centrul de informare privind comertul maritim, regulamentul privind masurile restrictive ca raspuns la anexarea ilegala a Crimeei si Sevastopolului.

Regulamentul emis de Uniunea Europeana impune masuri precum interzicerea importului, suspendarea activitatii companiilor in Sevastopol si Crimeea, restrictionarea comertului international, interzicerea investiilor in proiecte de infrastructura, restrictionarea privind transporturile si sectorul energiei.

A fost prezentat conceptul AEO (Reteaua Operatorilor Economici Autorizati) demonstrand importanta elementelor de siguranta si sanante in munca si cooperarea cu alte autoritati (de ex. aviatie, autoritati de licentiere). Sistemele din Belgia si Olanda sunt foarte asemanatoare, au fost identificate numeroase aspecte comune intre Codul ISPS si Reteaua Operatorilor Economici Autorizati (AEO). In schimb in Italia sistemul este mult mai complex. Studiile realizate in vederea compararii sistemelor ISPS si AEO vor continua, iar rezultatele vor fi comunicate.

Propuneri modificare HG 301/2012

Prin adresa 998270/S3/28.11.2014, Directia de Ordine Publica (DOP) din cadrul IGPR transmite ca este de acord cu punctul de vedere al Federatiei Serviciilor de Securitate (FSS) privind modificarea unor prevederi ale HG 301/2012 respectiv, Art. 2, al. 3; art. 4, al. 1; art. 9, al. 2; art. 20, al. 5; art. 20, al. 3, lit. j; art.29; art. 43; art. 50, al. 3; art. 50, al. 2; art. 75; art.78, al. 1; art.88; art. 1, al. 4, Anexa 3;

Astfel IGPR/DOP raspunde pozitiv petitiei catre Ministerul Afacerilor Interne, inaintata la data de 24 octombrie 2014 de catre FSS in conformitate cu art. 51 din Constitutia Romaniei.

Propunerile de modificare au fost realizate cu consultarea reprezentantilor asociatiilor membre FSS, in cadrul Comisiei Federale pentru Probleme Legislative si au fost aprobate in cadrul Consiliului Director al Federatiei.

Au fost vizate spre modificare prevederile care generau un surplus de sarcini adminstrative si costuri nejustificate operatorilor din domeniu sau puteau genera efecte negative in plan economic si social.

Fundamentarea propunerilor a fost facuta in baza Legii 24/2000 privind privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si in conformitate cu Recomandarile Consiliului OECD pentru Politicile de Regelementare si Buna Guvernare publicate in anul 2012.

IGPR urmeaza sa formuleze in urmatoarea perioada proiectul de modificarea a HG 301/2012 pe care il va promova pentru aprobare dupa o ultima consultare cu FSS.

Modificarile vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi publicate in Monitorul Oficial.

Pana in momentul publicarii modificarilor, HG 301/2012 ramane in vigoare in forma actuala nemodificata.

Manualul pentru Achizitionarea Serviciilor de Securitate de Calitate are site propriu

In cadrul campaniei pentru promovarea calitatii in securitatea private, incepand cu data de CoESS a lansat si a pus la dispozitia celor interesati website-ul http://www.securebestvalue.org/ dedicat manualului pentru Achizitionarea de Servicii de Securitate de Calitate.

Website-ul continte versiuni ale manualului in 14 limbi oficiale ale Uniunii Europene printre care si limba romana. De asemenea sunt disponibile si grile de evaluare a ofertelor de servicii si este prezentat modul de folosire a acestora.

Manualul Achizitionarea de Servicii de Securitate de Calitate a fost lansat pe data de 6 noiembrie 2014 in cadrul unui seminar organizat la Bruxelles. A fost realizat de Confederatia Europeana a Seviciilor de Securitate (CoESS) impreuna cu organizatia sindicala Internationala UNI Europa si cu suportul Comisiei Europene. Cu ajutorul acestuia, autoritatile publice dar si beneficiari din mediul privat pot acum sa evalueze calitatea serviciilor de securitate in mod obiectiv si pe criterii de calitate profesionale. In conformitate cu prevederile noii Directive Europene pentru Achizitii Publice (24/2014 CE), contractele publice nu mai pot fi atribuite doar pe criteriul celui mai mic pret ci pe baza celui mai avantajos raport calitate pret (cea mai avantajoasa oferta economica).

Varianta in limba romana a manualului este deja publicata pe site-urile www.fss.org.ro si www.arisonline.ro

Intalnire de lucru F.S.S. – D.O.P/I.G.P.R.

Vineri 4 decembrie 2014, la sediul IGPR a avut loc o intalnire cu caracter consultativ intre o delegatie a Federatiei Serviciilor de Securitate si conducerea Directiei de Ordine Publica din cadrul IGPR.

Delegatia Federatiei a fost compusa din : Badea Gabriel, Liviu Mateescu si Chiriac Lazar.

Din partea IGPR discutiile au fost conduse de dl. Comisar-sef Cornel Ciocoiu, Imputernicit Director al Directiei de Ordine Publica. Au participat dl. Comisar-sef Aurel Catrinoiu, Comisar-sef Crisitian Maierean şi subcomisar George Dumitru.

In cadrul intalnirii a fost prezentata strategia de actiune Federatiei pentru imbunatatirea mediului concurential si de afaceri in domeniul industriei de securitate precum si pentru perfectionarea cadrului legislativ. In acest context, dl. Badea a prezentat Manualul CoESS pentru Achizitia de Servicii de Securitate de Calitate si actiunile pe care Federatia le va intreprinde pentru distribuirea si popularizarea manualului in randul beneficiarilor de servicii de securitate atat din mediul public cat si din mediul privat. Read more

PUBLICAREA MANUALULUI CoESS – UNI Europa pentru ACHIZITIA DE SERVICII DE SECURITATE DE CALITATE

In data de 6 noiembrie 2014, Confederatia Europeana a Serviciilor de Securitate (CoESS) si organizatia sindicala internationala UNI-Europa, cu suportul Comisiei Europene au realizat Manualul pentru

„Achizitionarea de Servicii de Securitate Privata de Calitate”

Manualul a fost prezentat pentru prima oara la Bruxelles in data de 6 noiembrie 2014 in cadrul unui seminar dedicat la care au participat reprezentanti ai organizatiilor profesionale, patronate si sindicate din industria de securitate din tari ale Uniunii Europene, reprezentanti ai unor organizatii profesionale din sectoare beneficiare ale serviciilor de securitate privata, precum si oficiali ai Comisiei Euoropene.

Romania este reprezentata la CoESS prin Asociatia Romana a Industriei de Securitate (ARIS). Din partea ARIS la evenimentul de la Bruxelles a participat dl. Gabriel Badea care in acest moment indeplineste si functia de presedinte al Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania.

Conceput ca un instrument util pe care autoritati publice sau intreprinzatori privati pot sa-l foloseasca atat in faza de concepere a caietelor de sarcini pentru licitatiile de achizitii de servicii de securitate privata, dar si in faza de atribuire a contractelor, astfel selectand furnizorul care poate oferi servicii la cel mai bun raport calitate-pret, in spiritul prevederilor Directivei 24/2014 CE.

Manualul prezinta informatii relevante pentru indrumarea achizitorilor si beneficiarilor de servicii de securitate privata, urmarind pasii ce trebuie facuti pentru incheierea unui contract de furnizare de servicii avantajos, la un raport optim de calitate si pret.

Manualul CoESS – UNI Europa a fost realizat cu suportul Comisiei Europene si este publicat in 14 limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv in limba romana. El va putea fi accesat pe site-urile Asociatiei Romane a Industriei de Securitate, Federatiei Serviciilor de Securitate. De asemenea incepand cu data de 15 noiembrie este preconizata lansarea unui website dedicat acestui manual.

Federatia Serviciilor de Securitate se va implica in diseminarea si promovarea manualului catre autoritatile publice relevante cat si catre organizatii private interesate.