În aceste zile se desfășoară la Bruxelles, Adunarea Generală anuală a Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS), organizație care reunește organizațiile patronale Europene, din sectorul serviciilor de securitate privată.

România este reprezentată în CoESS de către Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS, domnul președinte Gabriel Badea fiind prezent la acest eveniment.

În prima zi de lucru a avut loc ședința Comitetului Director CoESS și apoi întâlnirea cu secretarii generali și directorii executivi ai asociațiilor naționale.

Cea de-a doua zi a fost deschisă de un seminar pe tema inteligenței artificiale și impactul legislatiei Europene în utilizarea acestei tehnologii de către serviciile de securitate privată. Au susținut prezentări în cadrul seminarului, Kai Zenner, consilier pentru politci digitale în cadrul Parlamentului European, Pauline Norstrom, CEO Anekanta Consulting și membru al Asociației Britanice pentru Industria de Securitate (BSIA) și Alexander Frank, responsabilul cu relațiile cu Uniunea Europeană din cadrul CoESS.

Sedința Adunării Generale CoESS

A urmat apoi Adunarea Generală, ședința fiind deschisă de președintele în exercițiu Vinz van Es. 

În continuare d-na Catherine Piana – Director General – a prezentat raportul de activitate în care a trecut în revistă dosarele prioritare aflate pe agenda CoESS, respectiv proiectul directivei europene privind reziliența infrastructurile critice, directiva europeană privind accesul și gestiunea informatiilor digitale, reglementările pentru utilizarea inteligenței artificiale în Uniunea Europeană, strategia  europeana (2.0) privind utilizarea economică a dronelor aeriene în spațiul Uniunii Europene si revizuirea mecanismelor de dialog social. De asemenea au fost prezentate informări privind proiectele cu finanțare europeană în care participă CoESS astfel: standardul privind certificarea câinilor antrenați pentru detecție explozivi și stupefiante, PROCUFAIR – bune practici în achizițiile publice de servicii de securitate pe criteriul cel mai bun raport preț-calitate și SAFE CITIES – parteneriatul public-privat în asigurarea ordinii publice. De asemenea a fost prezentat stadiul standardului EN-17483-1:2021 pentru servicii de securitate destinate infrastructurilor critice, standard care se află în lucru și la care CoESS are o contribuție foarte importantă.

Nu în ultimul rând dl. Alexander Frank a subliniat încă odata importanța participării CoESS în procesul consultativ legat de proiectele de legiferare la nivelul UE și a făcut un apel către organizațiile naționale membre în sensul sprijinirii cu informații, opinii si observații relevante a acestui demers. În acest sens a evidențiat faptul că prin CoESS, organizațiile membre beneficiază de o oportunitate unică de a-și face auzite punctele de vedere în forurile legislative ale UE înainte ca normele europene sa devină legi și să fie transpuse in legislația națională a țărilor membre. 

După prezentarea raportului de activitate, au urmat prezentări ale președinților comitetelor de lucru CoESS, pentru pază, securitate aeroportuară, securitate maritimă, transporturi de valori, monitorizare, coeziune, infrastructuri critice,

In continuare dl. Johan Ohlsson-Malm, trezorierul CoESS, a prezentat raportul privind execuția bugetară si a prezentat propunerea de buget pentru anul viitor. În continuare sursele de venit vor fi cotizatiile membrilor activi si asociați (care se vor mări cu 5%), contributii și sponsorizări. De asemenea o sursă importantă vor fi și proiectele fnanțate de Uniunea Europeană. Raportul privind execuția bugetară precum si bugetul de venituri si cheltuieli privind exercițiul financiar viitor au fost adoptate în unanimitate.

În ultima parte a ședinței Adunării Generale a fost reconfirmată prin vot conducerea CoESS si președinții comitetelor de lucru.

Totodată, în timpul lucrărilor, a fost omagiat fostul președinte al CoESS, domnul Marc Pissens, care s-a retras din funcție în perioada pandemiei, în care întâlnirile din cadrul confederației s-au desfășurat exclusiv online.

Sedința Comitetelor de Lucru Reunite.

Începând din anul 2019, cu ocazia adunării generale, comitetele de lucru CoESS se întâlnesc într-o ședință comună pentru a dezbate probleme și proiecte comune sau de interes comun.

Printre temele abordate în cadrul întâlnirii comune a comitetelor specializate au fost:

  • Carta Alba privind convergența dintre securitatea fizică si securitatea cibernetică. Un proiect comun al CoESS împreună cu Liga societăților de securitate privată din Europa.
  • Proiectul privind promovarea parteneriatelor public-private (PPP) în securitatea privată. D-na Piana a prezentat stadiul hărții legislative privind PPP în țările membre. În cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că la nivelul țărilor membre nu există o înțelegere uniformă a conceptului de PPP și că din această perspectivă rezultatul acestui proces de identificare a legislației aplicabile s-ar putea să nu fie relevant sens în care se va continua cu clarificarea termenilor si conceptelor legate de PPP.

S-a stabilit continuarea discuțiilor în acest format reunit în format fizic si online.

Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate (CoESS) acționează ca voce a securității private la nivel European, reprezentând 23 de asociații naționale dintre care 17 din state membre ale Uniunii Europene, 45.000 de companii de securitate privată și peste 2 milioane de profesioniști din industria de securitate, care produc o cifră de afaceri anuală de peste 40 de miliarde de euro.

În România, CoESS este reprezentată de către Asociația Română pentru Industria de Securitate (ARIS), prima asociație profesională a firmelor și specialiștilor din industria de securitate înființată în România.