În contextul pandemiei COVID-19 și ținând cont de rolul important jucat de personalul de securitate în aceasta perioadă, Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate (CoESS) solicită autorităților europene competente să adopte o atitudine de cooperare pro-activă cu asociațiile profesionale și patronatele din acest sector economic pentru adresarea următoarelor aspecte de interes public:

 

  1. Recunoașterea securității private ca serviciu esențial/ocupație critică

Autoritățile trebuie să recunoască oficial securitatea privată ca făcând parte din “serviciile esențiale”. În absența unei astfel de decizii, continuitatea în furnizarea și extinderea acestor servicii critice pentru buna funcționare a unor obiective importante, infrastructuri critice, precum depozite și lanțuri logistice, supermarket-uri, lanțuri de farmacii, spitale, unități economice din domeniul energiei ș.a., este dificil de asigurat de către companiile de securitate privată. Această măsură a fost deja adoptată într-o serie de țări europene precum Belgia, Spania și Marea Britanie. Totodată, Comisia Europeana a inclus personalul de securitate pe lista “lucrătorilor care exercită ocupații critice” în Comunicarea cu privire la Exercițiul Libertății de Mișcare a Lucrătorilor în Timpul Pandemiei COVID-19 (2020/C 102 I/03).

  1. Solidaritate și sprijin pentru societățile afectate

CoESS recunoaște și apreciază eforturile Uniunii Europene și a statelor membre pentru a sprijini mediul economic grav afectat în contextul Pandemiei COVID-19. Și în domeniul securității, efectele negative s-au resimțit în special ca urmare a reducerii sau închiderii activității în sectoare care beneficiază de astfel servicii, precum industria HORECA și de divertisment, transporturi și comerț. În acest sens, autoritățile din țările membre ale Uniunii Europene sunt chemate să lucreze împreună cu structurile patronale din domeniul securității private pentru a găsi cât mai repede posibil soluții particularizate pentru această industrie, în măsură să asigure societăților furnizoare de servicii de securitate în dificultate lichiditățile și capitalul de lucru necesare pentru continuarea activității. Măsurile luate de autorități în acest context trebuie să vizeze inclusiv practicile ilegale în privința contractării și furnizării de servicii de securitate, atât în ceea ce privește beneficiarii din sectorul public cât și pe cei din mediul privat.

  1. Parteneriat public-privat și informare reciprocă

Pentru a asigura continuitatea în furnizarea securității în regim privat, în sectorul public și privat, la nivelul cerințelor momentului, este necesar ca autoritățile competente să colaboreze cu structurile patronale ale industriei securității private pentru a atenua efectele negative ale problemelor specifice cu care se confruntă acest sector, respectiv criza de echipament personal de protecție biologică, întreruperea activităților de calificare profesională, lipsa de personal calificat și altele.

Catherine PIANA

Director General

Confederația Europeana a Serviciilor de Securitate

CoESS a fost fondată în 1989 și regrupează 23 de Asociații Naționale Profesionale și Patronale din Industria Securității Private, dintre care 17 sunt din țări membre ale Uniunii Europene. CoESS este recunoscută de către Comisia Europeană ca fiind singura organizație europeană reprezentativă a patronatelor din industria serviciilor de securitate privată și este activă într-un dialog sectorial constructiv cu UNI Europa, confederația europeană sindicală care regrupează sindicatele din domeniul serviciilor.

CoESS este reprezentată în România de către Asociația Română pentru Industria de Securitate.