Codul etic
al
Asociatiei Romane a Industriei de Securitate

Prin aderarea la Asociatia Romana pentru Industria de Securitate ARIS, membrii acesteia se obliga sa respecte in intreaga lor activitate urmatoarele reguli generale de etica:

 

Cap. I. Principii generale referitoare la activitatea comerciala.

 

Art.1 Membrii Asociatiei isi vor desfasura activitatea comerciala cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare, inclusiv cu privire la avize, autorizatii sau alte formalitati cerute de lege pentru a activa in acest domeniu.

Art.2 In desfasurarea activitatilor specifice industriei de securitate Membrii Asociatiei vor colabora strans cu organele fortei statale, respectiv Politie, Parchet, Garda Financiara, alte institutii sau organe abilitate in domeniul mentinerii ordinii si respectarii legalitatii.

 

Cap. II Colaborare si asistenta mutuala.

 

Art.1 Membrii Asociatiei vor colabora in permanenta si isi vor acorda asistenta reciproca prin: schimb de informatii referitoare la beneficiari sau angajati de rea credinta, suport logistic in situatii de urgenta, precum si prin alte modalitati legale ce vor putea fi stabilite ulterior in functie de situatia concreta aparuta.

Art.2 Membrii Asociatiei se vor consulta permanent in legatura problemele de interes general aparute in domeniu si vor elabora pozitii comune in asemenea chestiuni pentru a fi aduse la cunostinta opiniei publice.

Art.3 Membrii Asociatiei vor acorda suport juridic membrilor care solicita asistenta prin intermediul Biroului juridic al Asociatiei

 

Cap. III. Concurenta loiala.

 

Art.1 Membrii se obliga sa respecte urmatoarele principii referitoare la concurenta loiala pe piata produselor si serviciilor de securitate:

– Informarea completa si corecta a clientilor si publicului asupra produselor si serviciilor oferite, astfel incat beneficiarii sa poata alege in deplina cunostinta de cauza

– Nu vor recurge la practici de ofertare agresiva a clientilor  unui alt membru

– Nu vor recurge la practici de dumping sau alte forme de concurenta neloiala

– Nu vor recurge la recrutarea personalului salariat al unui alt membru, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestuia pentru plecarea respectivilor salariati.

Art.2 Membrii isi recunosc si isi respecta reciproc drepturile de proprietate intelectuala asupra designului uniformelor, siglelor, emblemelor sau altor forme de individualizare pe piata a serviciilor si/sau produselor unei anume companii; totodata membrii se angajeaza sa-si gestioneze propria imagine astfel incat sa evite orice posibila confuzie cu produsele sau serviciile unei terte companii concurente.

Art.3 Obligatiile mentionate la articolul precedent au drept arie geografica de actiune teritoriul Romaniei.

 

Cap. IV. Asigurarea calitatii.

 

Art.1 Membrii Asociatiei se angajeaza se promoveze si sa mentina in activitatea lor cele mai inalte standarde de calitate a produselor si serviciilor oferite beneficiarilor.

Art.2 Pe masura ce Asociatia va elabora standarde profesionale de calitate a serviciilor si produselor din domeniul securitatii, membrii sai se obliga sa le adopte, sa le implementeze si sa le respecte in cadrul activitatii lor.

Cap. V. Resurse umane.

Art.1 Membrii Asociatiei se obliga sa angajeze in structurile lor doar personal calificat, cu pregatire si aptitudini personale la nivelul exigentelor specifice ale fiecarui post.

Art.2 Membrii Asociatiei se obliga sa angajeze si sa utilizeze in activitatea lor personal salariat avizat sau atestat, numai cu respectarea formalitatilor legale de angajare: contract de munca, sau conventie civila de prestari servicii.

Art.3 Membrii Asociatiei vor asigura angajatilor lor conditii de munca corespunzatoare. Ei isi vor dota si echipa corespunzator personalul cu logistica necesara efectuarii in bune conditii a serviciului de paza, incluzand printre altele echipament adecvat mediului si cerintelor specifice fiecarui post, mijloace de autoaparare, mijloace de comunicatie acolo unde este cazul, s.a.

Art.4 Membrii Asociatiei vor face demersuri sistematice pentru ridicarea continua a nivelului de pregatire teoretica si practica a personalului lor, inclusiv prin cursuri de perfectionare, antrenamente, specializari, etc.

 

CAP. VI. Conduita morala si profesionala.

 

Membrii asociatiei, persoane fizice sau juridice, se vor abtine de la acele gesturi, fapte declaratii, actiuni sau inactiuni ilegale ori care ar putea sa genereze  aprecieri negative in opinia publica asupra conditiei si conduitei sale morale si profesionale.

 

Membrii Asociatiei se vor abtine pe cat posibil de la acele fapte, gesturi, declaratii, actiuni sau inactiuni care sa duca la asocierea  numelor lor ori al societatilor lor cu persoane ori organizatii despre care in opinia publica exista sau sunt vehiculate pareri si aprecieri negative in ceea ce priveste moralitatea ori au fost condamnate sau scoase in afara legii.

 

Membrii Asociatiei vor lua toate masurile necesare ca angajatii sau asociatii sai sa nu savarseasca fapte, gesturi, sa nu faca declaratii ori sa se implice in actiuni ori inactiuni ilegale sau de natura sa induca suspiciuni asupra conduitei etice, morale si profesionale a persoanei sau societatii membre si implicit a Asociatiei.

 

Membrii Asociatiei se vor abtine atat ca persoane cat si ca societati de la actiuni, inactiuni, gesturi, fapte, declaratii publice care pot fi apreciate ca fiind de natura fascista, comunista, xenofoba, rasista, antisemita ori care sa poata fi asimilata cu manifestari de sustinere politica a unui partid politic ori a unei organizatii politice indiferent de orientarea acesteia ori daca este legala sau ilegala.

 

Pentru prevenirea situatiilor ce pot aduce atingere imaginii Asociatiei membrii asociatiei se angajeaza sa comunice organelor de conducere ale asociatiei orice intentie de manifestare publica si vor tine cont de recomandarile conducerii asociatiei in legatura cu oportunitatea, forma si continutul manifestarilor publice.